Najchętniej na świecie oglądani artyści

Rok 2016 upłynął zdecydowanie pod sztandarem Hieronima Boscha, którego wystawy były najczęściej odwiedzanymi na świecie, na wystawę „Hieronim Bosch: Wizje Geniusza” w holenderskim Noordbrabants Museum przyszło 421 700 osób, a na wystawę „Bosch: Wystawa na 500 rocznicę śmierci” w Museo Nationale del Prado w Madrycie – 589 692, była to jednocześnie najchętniej odwiedzana wystawa w ubiegłym roku. Trzecie miejsce przypadło wystawie we Florencji w Palazzo Pitti noszącej tytuł „Towarzystwo San Benedetto Bianco”, którą odwiedziło 551 654 osoby, na trzecim miejscu znalazła się przywoływana już wystawa prac Hieronima Boscha – „Wizje Geniusza”.

Wśród innych wielkich nazwisk, które chętnie podziwiają ludzie z całego świata, czy może raczej podziwiali w 2016 r. należy wymienić także wystawy prac Caravaggio, Goi, Dürera.

Dużą popularnością cieszyły się także wystawy pojedynczych dzieł takie jak „Szczygieł” Carela Fabritiusa czy „Wniebowzięcia Dziewicy” Francesca Botticiniego.