Kiedyś teatr kojarzył się przede wszystkim ze sztuką wysoką, gdzie na przedstawienia chodziła klasa wyższa odziana w eleganckie suknie i garnitury, tak było jednak forma teatru, podobnie jak każda forma sztuki ulega przeobrażeniom, teatr wyszedł do ludzi i literalnie stał się teatrem ulicznym.

Teatr uliczny ma to do siebie, że przedstawienia odbywają się w miejscach publicznych, na ulicach, placach, w parkach. Ten rodzaj teatru odszedł zasadniczo od jego pierwotnej formy, nie ma tutaj kurtyny, nie ma sceny, nie ma dekoracji, a co za tym idzie znaczenia nabiera miejsce, w którym odbywa się przedstawienie, ale scenografia nie stanowi już kolejnej warstwy interpretacyjnej przedstawienia. Pojawia się natomiast na dużą skale improwizacja, ogromne znaczenie dla tego rodzaju teatru ma również aktywizacja widza i nawiązywanie z nim kontaktu podczas przedstawień.

Teatry uliczne można obecnie podziwiać podczas festiwali, które odbywają się między innymi w Krakowie, Toruniu, Gdańsku.